Flodéns är en byggentreprenör som anpassar och utvecklar fastigheter för fastighetsägare i Göteborgsområdet.

Medarbetarnas olika bakgrund och erfarenheter ger oss en samlad kompetens för att genomföra även komplexa byggprojekt.

Människorna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt, vilket skapar en företagskultur med ”Trygghet och Glädje för att utvecklas” som ledord.
Detta stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra uppdrag.

Certifieringar

Vi arbetar med ständiga förbättringar och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Läs mer om våra certifieringar

Flodéns har flyttat

Nu har vi flyttat till nya lokaler i Göteborg med bra läge, där anställda, kunder och leverantörer lätt kan ta sig till vårt kontor.