Flodéns är en byggentreprenör som anpassar och utvecklar fastigheter för fastighetsägare i Göteborgsområdet.

Medarbetarnas olika bakgrund och erfarenheter ger oss en samlad kompetens för att genomföra även komplexa byggprojekt.

Människorna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt, vilket skapar en företagskultur med ”Trygghet och Glädje för att utvecklas” som ledord.
Detta stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra uppdrag.

Flodéns har flyttat

Nu har vi flyttat till nya lokaler i Göteborg med bra läge, där anställda, kunder och leverantörer lätt kan ta sig till vårt kontor.