Vår styrelse

Johan Eriksson
Född 1973

Styrelseordförande sedan 2017
VD för Flodéns

Ingemar Nilsson
Född 1948

Vice styrelseordförande sedan 2017.
Styrelseordförande 2011-2017

Tidigare VD för Aranäs AB, dessförinnan Regionchef för JM AB

Thomas Lundh
Född 1954

Styrelseledamot sedan 1989
VD i Ernst Rosén AB

Johan Rosén
Född 1978

Styrelseledamot sedan 2010
Vice VD i Ernst Rosén AB
Styrelseledamot i Ernst Rosén AB

Reine Rosén
Född 1951

Styrelseledamot sedan 2015
Styrelseordförande i Ernst Rosén AB