Projekt

Varlaskolan i Kungsbacka

Beställare: Kungsbacka kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: mars 2020 – juni 2022

Läs mer

För Kungsbacka kommun ska vi på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader för vissa skolsalar ska rivas och skolan ska kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm i 3 plan. En om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal inkluderas i dessa ytor. Därtill ska det byggas en ny idrottshall om ca 2400 kvm.

Evakueringsbyggnad – Östra sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Utförandetid: september 2020 – september 2022

Läs mer

För Västfastigheter ska vi på Östra sjukhuset uppföra en evakueringsbyggnad om ca. 7.000 kvm i 7 plan (inkl. 2 källarplan).
Byggnaden blir permanent och uppförs för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på
Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt.

Wieselgrensplatsen

Beställare: Källfelt Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: februari 2020 – december 2020

Läs mer

För Källfelt Byggnads AB utför vi en ombyggnad av en hyresfastighet på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Det är totalt 72 lägenheter, fördelade på tre trapphus, som ska stamrenoveras. I vissa lägenheter utförs en totalrenovering. Renovering utförs även i trapphus, källare och vind. Taket kommer läggas om och entrépartierna bytas ut. 

Sjöfartsmuseet

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad
Utförandetid: januari 2020 – september 2021

Läs mer

För Higab ska vi utföra en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Arbetet omfattar en tillbyggnad med ett nytt akvarium under mark i parken framför den gamla museibyggnaden samt ombyggnad av entréplanet med en ny entré och café. I projektet ingår även nya hissar och trappor, åtgärder för ökad brandsäkerhet, tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö mm. Tillbyggnaden omfattar ca 1300 kvm och ombyggnaden ca 1600 kvm.

Sankt Pauligatan / Danska vägen

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: januari 2020 – december 2021

Läs mer

För Ernst Rosén AB ska vi utföra en ombyggnad på St. Pauligatan 6-16, Danska vägen 84 och Danska vägen 86-96. Det omfattar 15 trapphus om 159 lägenheter, varav 80 ska totalrenoveras och i de resterande utför man stambyte. Arbetena omfattar också vissa fönsterbyten, takrenoveringar och inglasning av balkonger.

Fagerhultsskolan

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: oktober 2019 – maj 2021

Läs mer

På Sportvägen i Hindås ska vi för Härryda kommun bygga en ny skola, Fagerhultssskolan. Skolan är för ca 450 elever i åk 4-9. Arbetet omfattar också en mindre tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Skolbyggnaden omfattar ca 5 700 kvm. Skolan ska stå klar under våren 2021.

Kv 19 Kolla Parkstad

Beställare: Aranäs Fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: oktober 2019 – maj 2021

Läs mer

Från Aranäs Projekt AB har vi fått i uppdrag att bygga Kolla kv 19 i Kungsbacka. Det är 54 lägenheter fördelade på
3 hus, ett 5-våningshus och 2 st 2-våningshus. Mellan huskropparna skapas en gårdsmiljö.

Wallenstam Arena

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: juni 2019- mars 2021

Läs mer

För Härryda kommun ska vi utföra en idrottsanläggning i Mölnlycke. Anläggningen är på 6400 kvm och kommer att innehålla en matcharena för 2000 personer och träningshall för innebandy, omklädningsrum, cafe samt eventlokal.

Svartedalsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: januari 2018- juni 2021

Läs mer

För Lokalförvaltningen ska vi bygga nya Svartedalsskolan, belägen i närheten av Länsmanstorget i Göteborg. Den nya skolan är om ca. 12 400 kvm och är för elever i årskurs 4-9 samt särskola. Skolan ska vara klar i september 2020 och därefter utförs markarbeten och rivning av befintliga byggnader.

Bläseboskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: september 2018 – januari 2021

Läs mer

För Lokalförvaltningen ska vi bygga nya Bläseboskolan i Hjällbo, Göteborg. Skolan ska utformas som en F-9 skola för ca 650 elever, inklusive träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. I projektet ingår ett tillagningskök som utöver den nya skolans behov ska dimensioneras för att klara det utskick som idag görs från Hjällboskolans kök. Skolan är ca 10 000 kvm och idrottshallen är ca 4 000 kvm. Idrottshallen ska vara klar i maj 2020 och skolan i januari 2021.

Prästgårdsängen

Beställare: ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB)
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: januari 2018 – december 2019

Läs mer

För ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB) har vi fått i uppdrag att utföra en ombyggnad på Prästgårdsängen i Göteborg. Det är en totalentreprenad i samverkan och omfattar fyra trapphus om 96 lägenheter, varav 27 lägenheter ska totalrenoveras och i de resterande utför man stambyte. Arbetet påbörjas i januari 2018, de resterande ca 300 lägenheterna i området ska också renoveras, vilket innebär att vi förhoppningsvis får vara kvar i området till december 2021.

Kruthusgatan

Beställare: TRES (Terminal Real Estate Sweden)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2020

Läs mer

Åt TRES har vi utfört en om- och tillbyggnad om 5.200 kvm av en fastighet på Kruthusgatan i Göteborg. Hyresgäst är PostNord och vårt arbete utfördes parallellt med pågående verksamhet. Inom berörda delar av postterminalen sker huvudsakligen lastning och lossning av olika typer av försändelser. Arbetet påbörjades i januari 2017 och var klart våren 2020.

Karl Gustavsgatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en ombyggnad på Karl Gustavsgatan 53-67 i Göteborg. Omfattningen var åtta trapphus om 155 lägenheter, varav minst 65 lägenheter totalrenoverades och i de resterande utförde man stambyte. Arbetet påbörjades i augusti 2018 och var klart i januari 2020.

Brf Amundö Äng

Beställare: HSB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För HSB har vi på en äng i närheten av Amundön byggt 14 st. flerfamiljshus i två plan med totalt 46 st lägenheter, 2-5 rum & kök,  plus en föreningslägenhet. Husens träfasader är målade i naturnära kulörer; falurött, grönt, brunt och grått och blir ”lantligt moderna” för att harmoniera med kringliggande miljö.

Kungsbacka Stadshus

Beställare: Kungsbacka Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: oktober 2019

Läs mer

För Kungsbacka kommun har vi utfört en ombyggnad av stadshuset i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade 5.500 kvm och det gamla traditionella cellkontoret byggdes om och blev ett aktivitetsbaserat kontor. Byggstarten var i september 2018 och det färdigställdes i oktober 2019.

Björkåsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt den nya Björkåsskolan i Järnbrott. Den nya skolan om 4.500 kvm rymmer 380 elever i årskurserna F-6. I skolan finns även ett tillagningskök för ca 400 portioner/dag. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2017 och skolan stod klar juni 2019.

Kvibergsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har vi i Kviberg byggt en ny skola om ca. 10 000 kvm. Skolan är för årskurs 4-9, ca 720 elever samt en särskola för ca 15 elever. Projektet var en totalentreprenad som startade i maj 2017 och skolan stod klar i maj 2019.

Vittraskolan

Beställare: Ljungkonsult AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2019

Läs mer

För Ljungkonsult AB har vi utfört en om- och tillbyggnad av Vittraskolan i Alingsås. Skolan har fått större och mer ändamålsenliga lokaler, tillbyggnaden är om ca. 1 000 kvm och ombyggnaden är om ca. 2 800 kvm.  Byggstarten var i september 2017 och skolan stod klar under våren 2019.

LA Göteborgs Stift

Beställare: Vasakronan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: december 2018

Läs mer

För Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning i Läppstiftet vid Lilla Bommen i Göteborg. Göteborgs Stift sitter i lokalerna och vi byggde om deras kontor om ca. 2 500 kvm. Ombyggnaden utfördes i två etapper.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2018

Läs mer

För Aranäs utförde vi ytterligare en ombyggnad på Hotell Halland i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade foajé, storkök och konferens.

Mejerigatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2018

Läs mer

För Ernst Rosén har vi på Mejerigatan i Kallebäck renoverat tre trapphus om totalt 75 lägenheter, varav 25 lägenheter har total- renoverats och i de övriga utförts stambyte.

Renrum, Sahlgrenska sjukhus

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: maj 2018

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Sahlgrenska sjukhus utfört en ombyggnad av en renrumsenhet.

Pinchos, Alingsås

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2018

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en hyresgästanpassning på Lilla Torget i Alingsås. Efter färdigställandet har restaurang Pinchos flyttat in.

Porsche Center

Beställare: Castellum Väst AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2017

Läs mer

För Castellum Väst AB har vi på Aminogatan i Mölndal byggt en ny bilhall till Porsche Center. Objektet avser butiksyta och verkstad med därtill hörande kontor och personalutrymmen. Total yta är ca. 3 800 kvm.

Sankt Pauligatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: september 2017

Läs mer

Från Ernst Rosén har vi utfört in -och utvändiga ombyggnadsarbeten på Sankt Pauligatan 20-30 i Göteborg. I uppdraget ingår ombyggnad av badrum och stambyte i 77 lägenheter, varav 52 lägenheter är totalrenoverade. Vi har också bytt samtliga fönster och balkongräcken samt lagt nytt tak.

Thorildskolan, Kungälv

Beställare: Kungälvs kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: augusti 2017 

Läs mer

För Kungälvs kommun har vi utfört vi en om- och tillbyggnad om totalt ca. 9 000 kvm av Thorildskolan i centrala Kungälv. Arbetet utfördes i två olika etapper med stor hänsyn till kvarvarande skolverksamhet.
Etapp 1 omfattade ca. 4 800 kvm och var färdigställd i december 2016.
Etapp 2 omfattade ca. 4 200 kvm och var klar i augusti 2017.

Landskyrkoallén, Alingsås

Beställare: Wäst i Alingsås AB
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Klart: augusti 2017

Läs mer

För Wäst i Alingsås AB har vi  byggt om en lokal till 7 nya lägenheter, samt fasad- och takrenovering och fönsterbyte på hela fastigheten.

Karl Gustavsgatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juli 2017

Läs mer

För Ernst Rosén har vi i två etapper utfört en renovering av tak, fasad, fönster och balkonger som omfattar ca. 90 lägenheter.

Lexit AB

Beställare: Lexit AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2017

Läs mer

I Mölnlycke företagspark har vi utfört en utbyggnad av lager med tillhörande kontor. Ny lageryta om 2.200 kvm och nytt kontor om 750 kvm i två plan.

Nääs Fabriker, Tollered

Beställare: Nääs Fabriker AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2017

Läs mer

Nääs Fabriker är en historisk bruksmiljö som rymmer en framgångsrik hotellverksamhet, butiker och kontorslokaler i natursköna omgivningar i Tollered vid sjön Sävelången. Flodéns har utfört en omfattande ny- och ombyggnation där 24 nya hotellrum samt ytterligare utrymmen för kontor, konferens och bad har tillskapats. I uppdraget ingick även att bygga om den gamla tvättstugan till en delikatessbutik.

Aranäs – Chop Chop

Beställare: Aranäs AB
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: maj 2017

Läs mer

För Aranäs har vi vid Onsala-motet byggt en asiatisk snabbmatsrestaurang om 400 kvm. Det är den första ”Chop Chop” på västkusten.

Balder

Beställare: Fastighets AB Balder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2017

Läs mer

För Fastighets AB Balder har vi utfört en kontorsanpassning på Första Långgatan 28 i Göteborg. Ombyggnaden omfattar 1.600 kvm fördelat på två plan, hyresgäst i lokalen är Smart Eye AB.

Kv. Mullvaden, Mölndal

Beställare: Skandia Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2017

Läs mer

För Skandia Fastigheter har vi i KV. Mullvaden, Mölndal totalrenoverat 23 lägenheter (exkl. badrum), tre tvättstugor och tre föreningslokaler samt byggt tre nya studentlägenheter.

MR-Kamera, Östra sjukhuset – Barnavdelningen

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: januari 2017

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhusets barnavdelning utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av ytterligare en MR-Kamera samt ombyggnad av kontorsytor. Vi är stolta över att Västfastigheter återigen valde att samarbeta med Flodéns.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: december 2016

Läs mer

På Åvägen 17 i Göteborg har vi för Higab utfört ytterligare en kontorsanpassning om ca 500 kvm, på plan 2.

(Foto: Higab/Hans Wretling)

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: december 2016

Läs mer

Åt Ernst Rosén har vi utfört en totalrenovering av en förskola på Utlandagatan i Göteborg. Hyresgäst är Lokalförvaltningen.

Lingonvägen, Mölnlycke

Beställare: Förbo
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: oktober 2016

Läs mer

För Förbo har vi under två etapper utfört en fasadrenovering samt ommålning av tre huskroppar på Lingonvägen i Mölnlycke.

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart:  juni 2016

Läs mer

Vi har utfört fasad- samt fönsterbyte, 400 st på Utlandagatan i Göteborg.

MR-Kamera, Östra Sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2016

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhuset utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av 2 st. nya MR-Kameror.

Timmeråsen förskola, Lerum

Beställare: Lerums kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2016

Läs mer

För Lerums kommun har vi utfört  en om- och tillbyggnad av en förskola i närheten av Stamsjön i Lerum. Tillbyggnad om ca 400 kvm samt ny skolgård om ca 2 000 kvm.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2016

Läs mer

För Aranäs har vi utfört en totalrenovering av hotellrum på två våningsplan på Hotell Halland.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: april 2016

Läs mer

Vi har utfört en kontorsanpassning på två våningsplan om totalt ca. 1400 kvm till P-Bolaget i Göteborg.

(Foto: Higab/Hans Wretling)