LA Göteborgs Stift

Beställare: Vasakronan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: januari 2018 – december 2018

För Vasakronan ska vi utföra en hyresgästanpassning i Läppstiftet vid Lilla Bommen i Göteborg. Göteborgs Stift sitter i lokalerna idag och deras kontor om ca. 2 500 kvm ska byggas om. Ombyggnaden utförs i två etapper.

Svartedalsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: januari 2018- juni 2021

För Lokalförvaltningen ska vi bygga nya Svartedalsskolan, belägen i närheten av Länsmanstorget i Göteborg. Den nya skolan är om ca. 12 400 kvm och är för elever i årskurs 4-9 samt särskola. Skolan ska vara klar i september 2020 och därefter utförs markarbeten och rivning av befintliga byggnader.

Mejerigatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: oktober 2017- november 2018

För Ernst Rosén ska vi på Mejerigatan i Kallebäck renovera tre trapphus om totalt 75 lägenheter, varav 25 lägenheter ska total- renoveras och i de övriga utförs stambyte.

Renrum, Sahlgrenska sjukhus

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Utförandetid: oktober 2017- mars 2018

För Västfastigheter ska vi på Sahlgrenska sjukhus utföra en ombyggnad av en renrumsenhet.

Prästgårdsängen

Beställare: ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB)
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: januari 2018 – april 2018

För ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB) har vi fått i uppdrag att utföra en ombyggnad på Prästgårdsängen i Göteborg. Det är en totalentreprenad i samverkan och omfattar ett trapphus om 24 lägenheter, varav 10 lägenheter ska totalrenoveras och i de resterande utför man ett stambyte. Arbetet påbörjas i januari 2018 och ska vara klart i april 2018. De resterande 400 lägenheterna i området ska också renoveras, vilket innebär att vi förhoppningsvis får vara kvar i området till december 2021

Björkåsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: april 2017 – april 2019

För Lokalförvaltningen ska vi bygga den nya Björkåsskolan i Järnbrott. Den nya skolan om 4.500 kvm ska rymma 380 elever i årskurserna F-6. Skolan ska även rymma ett tillagningskök för ca 400 portioner/dag. Rivningsarbetet påbörjas i juni 2017 och skolan ska vara klar våren 2019

Vittraskolan

Beställare: Ljungkonsult AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: september 2017 – hösten 2018

För Ljungkonsult AB ska vi utföra en om- och tillbyggnad av Vittraskolan i Alingsås. Skolan ska få större och mer ändamålsenliga lokaler, tillbyggnaden är om ca. 1 000 kvm och ombyggnaden är om ca. 2 800 kvm.  Byggstart är i september 2017 och det ska vara klart under hösten 2018.

Kruthusgatan

Beställare: TRES (Terminal Real Estate Sweden)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: januari 2017 – våren 2019

Vi utför åt TRES en om- och tillbyggnad om 5.200 kvm av en fastighet på Kruthusgatan i Göteborg. Hyresgäst är PostNord och vårt arbete utförs parallellt med pågående verksamhet. Inom berörda delar av postterminalen sker huvudsakligen lastning och lossning av olika typer av försändelser. Projektet är en totalentreprenad och arbetat påbörjades i januari 2017 och ska vara klart våren 2019

Kvibergsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: maj 2017 – maj 2019

För Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska vi i Kviberg bygga en ny skola om ca. 10 000 kvm. Skolan är för årskurs 4-9, ca 720 elever samt en särskola för ca 15 elever. Projektet är en totalentreprenad som startar i maj 2017 och ska vara färdigställd i maj 2019.

Porsche Center

Beställare: Castellum Väst AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2017

För Castellum Väst AB har vi på Aminogatan i Mölndal byggt en ny bilhall till Porsche Center. Objektet avser butiksyta och verkstad med därtill hörande kontor och personalutrymmen. Total yta är ca. 3 800 kvm.

Aranäs – Chop Chop

Beställare: Aranäs AB
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: maj 2017

För Aranäs har vi vid Onsala-motet byggt en asiatisk snabbmatsrestaurang om 400 kvm. Det är den första ”Chop Chop” på västkusten.

Balder

Beställare: Fastighets AB Balder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2017

För Fastighets AB Balder har vi utfört en kontorsanpassning på Första Långgatan 28 i Göteborg. Ombyggnaden omfattar 1.600 kvm fördelat på två plan, hyresgäst i lokalen är Smart Eye AB.

Nääs Fabriker, Tollered

Beställare: Nääs Fabriker AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2017

Nääs Fabriker är en historisk bruksmiljö som rymmer en framgångsrik hotellverksamhet, butiker och kontorslokaler i natursköna omgivningar i Tollered vid sjön Sävelången. Flodéns har utfört en omfattande ny- och ombyggnation där 24 nya hotellrum samt ytterligare utrymmen för kontor, konferens och bad har tillskapats. I uppdraget ingick även att bygga om den gamla tvättstugan till en delikatessbutik.

Landskyrkoallén, Alingsås

Beställare: Wäst i Alingsås AB
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Klart: augusti 2017

För Wäst i Alingsås AB har vi  byggt om en lokal till 7 nya lägenheter, samt fasad- och takrenovering och fönsterbyte på hela fastigheten.

Lexit AB

Beställare: Lexit AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2017

I Mölnlycke företagspark har vi utfört en utbyggnad av lager med tillhörande kontor. Ny lageryta om 2.200 kvm och nytt kontor om 750 kvm i två plan.

Sankt Pauligatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: september 2017

Från Ernst Rosén har vi utfört in -och utvändiga ombyggnadsarbeten på Sankt Pauligatan 20-30 i Göteborg. I uppdraget ingår ombyggnad av badrum och stambyte i 77 lägenheter, varav 52 lägenheter är totalrenoverade. Vi har också bytt samtliga fönster och balkongräcken samt lagt nytt tak.

Kv. Mullvaden, Mölndal

Beställare: Skandia Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2017

För Skandia Fastigheter har vi i KV. Mullvaden, Mölndal totalrenoverat 23 lägenheter (exkl. badrum), tre tvättstugor och tre föreningslokaler samt byggt tre nya studentlägenheter.

Thorildskolan, Kungälv

Beställare: Kungälvs kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: augusti 2017 

För Kungälvs kommun har vi utfört vi en om- och tillbyggnad om totalt ca. 9 000 kvm av Thorildskolan i centrala Kungälv. Arbetet utfördes i två olika etapper med stor hänsyn till kvarvarande skolverksamhet.
Etapp 1 omfattade ca. 4 800 kvm och var färdigställd i december 2016.
Etapp 2 omfattade ca. 4 200 kvm och var klar i augusti 2017.

Karl Gustavsgatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juli 2017

För Ernst Rosén har vi i två etapper utfört en renovering av tak, fasad, fönster och balkonger som omfattar ca. 90 lägenheter.

MR-Kamera, Östra sjukhuset – Barnavdelningen

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: januari 2017

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhusets barnavdelning utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av ytterligare en MR-Kamera samt ombyggnad av kontorsytor. Vi är stolta över att Västfastigheter återigen valde att samarbeta med Flodéns.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: december 2016

På Åvägen 17 i Göteborg har vi för Higab utfört ytterligare en kontorsanpassning om ca 500 kvm, på plan 2.

(Foto: Higab/Hans Wretling)

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: december 2016

Åt Ernst Rosén har vi utfört en totalrenovering av en förskola på Utlandagatan i Göteborg. Hyresgäst är Lokalförvaltningen.

Lingonvägen, Mölnlycke

Beställare: Förbo
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: oktober 2016

För Förbo har vi under två etapper utfört en fasadrenovering samt ommålning av tre huskroppar på Lingonvägen i Mölnlycke.

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart:  juni 2016

Vi har utfört fasad- samt fönsterbyte, 400 st på Utlandagatan i Göteborg.

MR-Kamera, Östra Sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2016

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhuset utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av 2 st. nya MR-Kameror.
 

Timmeråsen förskola, Lerum

Beställare: Lerums kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2016

För Lerums kommun har vi utfört  en om- och tillbyggnad av en förskola i närheten av Stamsjön i Lerum. Tillbyggnad om ca 400 kvm samt ny skolgård om ca 2 000 kvm.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2016

För Aranäs har vi utfört en totalrenovering av hotellrum på två våningsplan på Hotell Halland.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: april 2016

Vi har utfört en kontorsanpassning på två våningsplan om totalt ca. 1400 kvm till P-Bolaget i Göteborg.

(Foto: Higab/Hans Wretling)