Flodéns är en byggentreprenör som anpassar och utvecklar fastigheter för fastighetsägare i Göteborgsområdet.

Medarbetarnas olika bakgrund och erfarenheter ger oss en samlad kompetens för att genomföra även komplexa byggprojekt.

Människorna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt, vilket skapar en företagskultur med ”Trygghet och Glädje för att utvecklas” som ledord. Detta stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra uppdrag.

Info om att delårsbokslut per 2019-06-30 (6 månader) är officiellt