TRYGGHET OCH GLÄDJE
FÖR ATT UTVECKLAS

Flodéns är en byggentreprenör som anpassar och utvecklar fastigheter för fastighetsägare i Göteborgsområdet.

Medarbetarnas olika bakgrund och erfarenheter ger oss en samlad kompetens för att genomföra även komplexa byggprojekt.

Människorna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt, vilket skapar en företagskultur med ”Trygghet och Glädje för att utvecklas” som ledord. Detta stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra uppdrag.

FLODÉNS HAR FLYTTAT TILL CITYGATE