Vår styrelse

Sture Nilsson

Styrelseordförande
Född 1958

Koncernchef ByggPartnerGruppen
VD – ByggPartner

Emanuel Wallin

Styrelseledamot
Född 1982

Per Rosén

Styrelseledamot
Född 1981