Vår styrelse

Emanuel Wallin

Styrelseordförande
Född 1982

Johan Eriksson

Styrelseledamot
Född 1973

Per Rosén

Styrelseledamot
Född 1981

Styrelseledamot i Ernst Rosén AB

Reine Rosén

Styrelseledamot
Född 1951

Styrelseordförande i Ernst Rosén AB

Rolf Albriktsen

Styrelseledamot
Född 1949

Thomas Lundh

Styrelseledamot
Född 1954

Tobias Degsell

Styrelseledamot
Född 1973