Vår styrelse

Johan Eriksson

Styrelseordförande sedan 2017
Född 1973

Thomas Lundh

Styrelseledamot sedan 1989
Född 1954

Per Rosén

Styrelseledamot sedan 2021
Född 1981

Styrelseledamot i Ernst Rosén AB

Reine Rosén

Styrelseledamot sedan 2015
Född 1951

Styrelseordförande i Ernst Rosén AB

Rolf Albriktsen

Styrelseledamot sedan 2019
Född 1949

Emanuel Wallin

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1982

Tobias Degsell

Styrelseledamot sedan 2021
Född 1973