Vår styrelse

Johan Eriksson
Född 1973

Styrelseordförande sedan 2017
VD i Ernst Rosén AB

Thomas Lundh
Född 1954

Styrelseledamot sedan 1989 

Johan Rosén
Född 1978

Styrelseledamot sedan 2010
Vice VD i Ernst Rosén AB
Styrelseledamot i Ernst Rosén AB

Reine Rosén
Född 1951

Styrelseledamot sedan 2015
Styrelseordförande i Ernst Rosén AB

Rolf Albriktsen
Född 1949
Styrelseledamot sedan 2019