Flodén Byggnads AB utvecklas till ett medarbetarägt företag

Det är med glädje vi idag välkomnar 12 medarbetare i Flodéns som nya delägare.
Sedan 2015 har samtal förts i styrelsen mellan Flodén Byggnads AB och Ernst Rosén AB om att erbjuda medarbetare i Flodéns ett delägarskap i byggföretaget. Syftet med att skapa ett medarbetarägt företag är att stärka företagskulturen och att främja en positiv utveckling. Ernst Rosén AB har fortfarande sin ställning som majoritetsägare (56 %) och är i framtiden öppna för att erbjuda delägarskap till fler medarbetare som ett nästa steg i utvecklingen för Flodéns.

”Flodéns har största förtroende för alla våra medarbetare och det tycker jag vi visar genom att erbjuda de här 12 personerna möjligheten att bli delägare i företaget. Framåt sett så kan fler medarbetare kunna bli erbjudna delägarskap. Det är genom våra medarbetare som företagskulturen stärks och att belysa engagemanget genom ett delägarprogram är en del i vår utveckling. Med Ernst Rosén AB som fortsatt majoritetsägare och medarbetare som nya delägare ser jag ljust på framtiden”.  – Johan Eriksson, ordförande i Flodén Byggnads AB. 

 

Related Posts

Leave a Comment