Företagets kärnverksamhet är att leda och genomföra byggentreprenader i Göteborgsregionen. Floden Byggnads AB grundades 1927 med huvudkontoret i Göteborg.

Vi har de senaste tre åren gått från att vara 20 medarbetare till att idag ha 70 ambassadörer för vår verksamhet. Vår målsättning är att vara förstahandsvalet när det kommer till att bygga skolor och flerfamiljshus, ROT-renovera lägenheter och genomföra ombyggnad av offentliga lokaler, kontorsmiljöer och sjukhus. Flodéns är idag ett bolag med stadigt växande omsättning och god lönsamhet (se Finansiell Info) vilket skapar förutsättning för fortsatt utveckling.

Det här står vi för

Medarbetarna på Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt. Det skapar förutsättningar för en företagskultur med bolagets ledord ”Trygghet och Glädje för att utvecklas”, vilket stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra projekten.

En tydlig målbild är en marknadsposition där kunden upplever Flodéns som en trygg entreprenör, särskilt vid genomförande av komplexa projekt. Flodéns skall ha en hög grad av kvalitet i alla leveranser – från affärsförslag och anbud till projektering, genomförande och överlämnande.

ansang

Vi är prestigelösa och kreativa. Vi har ett ödmjukt förhållningssätt där vi tar hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter.

ansang

Vi värnar om våra kunder och leverantörer och vi gläds åt varandras framgångar.