Flodéns har vunnit upphandlingen om ny- och ombyggnad av Påvelundsskolan i Västra Frölunda. Uppdragsgivare är Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad och projektet inleds snarast.

Projektet gäller ny- och ombyggnad av fem olika byggnader för klasserna 7–9. Av dessa är två nyproduktioner och övriga byggnader  avser om- och tillbyggnad  ,sammanlagt drygt 11 000 kvm. Tillkommer gör även finplanering av skolans utemiljö. En av nybyggnaderna kommer att byggas i korslimmat trä.

Flodéns anlitas som totalentreprenör för projektet som kommer att påbörjas omgående. Entreprenaden i sin helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning i juni 2026.

Kontraktssumman om cirka 269 Mkr går in i Flodéns orderbok för Q1 2023.