Verksamhet

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö
Flodéns leder och genomför byggentreprenader samt underhåller och utvecklar fastigheter med fokus på att våra kunder önskar ett fortsatt samarbete. I denna målsättning är varje medarbetare en ambassadör för verksamheten utifrån tydliga värderingar, egen kompetens och erfarenhet.

Vi nyttjar företagets kompetens genom att involvera medarbetarna i hela byggprocessen. Att vår personal trivs och fungerar väl i sitt arbete skapar arbetsglädje, möjlighet till personlig utveckling och ständig förbättring. Genom kontinuerlig utbildning ska våra medarbetare kunna visa ett ansvarstagande i det dagliga arbetet för att förbättra entreprenadens genomförande, miljöarbete, säkerhet och trivsel. Ni kan ta del av hela vår Verksamhetspolicy här.

_U6A0677

Risk

Förebyggande åtgärder
Vår verksamhet exponeras för utmaningar och risker inom flera olika områden och i olika former. Vår riskpolicy möjliggör förebyggande åtgärder för att undvika eller minimera risker och gör att vi kan utnyttja möjligheter när sådana uppkommer. Att vi blir skickliga på att identifiera och hantera dessa risker på ett strukturerat sätt, är avgörande för att bolaget ska kunna fortsätta att växa med kvalitet, lönsamhet, arbetsglädje och bidra till en hållbar utveckling i samhället.

_U6A1307

Etik

Våra riktlinjer och värderingar
Vi utgår från BIs etiska regler och vår målsättning är att alla anställda ska kunna fatta beslut och vidta åtgärder baserade på vår gemensamma värdegrund; hjälpsam, lojal och duglig. Vi tolererar inte mutor och korruption. Alla tjänar på att vi har rena byggen, både samhället och vi på Flodéns. Eftersom våra affärspartners har en betydande roll i vår verksamhet, förväntar vi oss att de också ska respektera och leva upp till våra värderingar.

_U6A0667

Integritet

Vi värnar om din integritet
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Flodéns skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Flodéns har sparade om dig. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy.

_U6A1446

Våra certifieringar

Certifikat-flodens

Vi arbetar med ständiga förbättringar
och är certifierade enligt:

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001