Verksamhetspolicy för kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Flodéns leder och genomför byggentreprenader samt underhåller och utvecklar fastigheter med fokus på att våra kunder önskar ett fortsatt samarbete. I denna målsättning är varje medarbetare en ambassadör för verksamheten utifrån tydliga värderingar, egen kompetens och erfarenhet.

Vi nyttjar företagets kompetens genom att involvera medarbetarna i hela byggprocessen. Att vår personal trivs och fungerar väl i sitt arbete skapar arbetsglädje, möjlighet till personlig utveckling och ständig förbättring. Genom kontinuerlig utbildning ska våra medarbetare kunna visa ett ansvarstagande i det dagliga arbetet för att förbättra entreprenadens genomförande, miljöarbetet, säkerhet och trivsel.

Var och en ansvarar för att rapportera eventuella klagomål, avvikelser, risker, kränkningar, hot och förbättringsförslag så att vi ständigt kan utveckla och förbättra vårt arbetssätt.

Vi skapar väl fungerande och säkra arbetsplatser samt skyddar miljön, förebygger skador och ohälsa genom att:

  • I alla entreprenader prioritera förutsägbara leveranstider.
  • Leverera det kunden förväntar sig genom samarbetsvilja och yrkesstolthet.
  • Känna till och följa de lagar och krav som samhället och våra beställare ställer på oss.
  • Varselklädsel, hjälm och skyddsskor används, alla bär ID06-kort.
  • Samarbeta med prioriterade leverantörer och underentreprenörer, vilket ger ett effektivt genomförande.
  • Förebygga och sortera oundvikligt avfall. Hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.
  • Aktivt jobba med produktval för kemiska produkter och byggmaterial. Använda oss av material, metoder och resurser med liten miljöpåverkan för att förebygga föroreningar.
  • Nolltolerans mot droger och alkohol råder. Kränkande särbehandling accepteras inte.

Ovanstående aktiviteter kombinerat med noggrannhet skapar trygghet och glädje för att utvecklas.

Våra certifieringar

 

Vi arbetar med ständiga förbättringar och är certifierade enligt:
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Certifikat-flodens