Projekt

Hotell Panorama, Göteborg

Beställare: KAB Fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: maj 2023-hösten 2025

Läs mer

För KAB Fastigheter ska vi utförande en omfattande helrenovering av hotell Panorama, centralt beläget i Göteborg.
Projektet omfattar helrenovering av hotellets 14 våningar, inklusive reception och restaurang samt totalt 336 hotellrum. I arbetet ingår byte av fasad, nytt storkök, renovering av samtliga ytskikt, badrum samt konferensrum.
Hotellet kommer delvis att vara öppet under ombyggnationen.

Blå Stjärnans Djursjukhus, Mölndal

Beställare: Castellum AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: april 2023 – hösten 2024

Läs mer

Castellum och Blå Stjärnans Djursjukhus utvecklar nytt toppmodernt djursjukhus i Mölndal. Flodéns har fått uppdraget att bygga det som kommer att bli Sveriges största smådjursklinik, med en yta om 7 000 kvm och en kapacitet att ta emot upp emot 42 000 patienter varje år från hela landet, exempelvis katter, hundar, reptiler och fåglar.

Flodéns uppdrag avser etapp 3 av projektet. Tidigare etapper som avser grund och källarkonstruktion har utförts i tidigare av annan entreprenör. Byggproduktionsstart för etapp 3 är september 2023 och projektet beräknas vara klart hösten 2024.

Bildkälla: Sjögren Arkitekter

Tingberget, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: mars 2023 – jan 2024

Läs mer

Bostadsområdet på Tingberget i Kungsbacka byggdes för 60 år sedan och det är nu dags för renovering. Arbetet kommer utföras etappvis inom området och vi har från Aranäs AB fått förtroendet att utföra den första etappen. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som alla 36 lägenheter ska totalrenoveras, utöver detta ska fem nya lägenheter tillskapas

Fjällgatan 4-20, Göteborg

Beställare: Holger Blomstrand Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: april 2023-

Läs mer

För Holger Blomstrand Byggnads AB ska vi utföra en takrenovering på fastigheten, Fjällgatan 4-20. Det är ca. 1.300 kvm tak som ska bytas, installation av solceller samt mindre renoveringsarbeten.

Påvelundsskolan, Göteborg

Beställare: Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: februari 2023 – juni 2026

Läs mer

För Göteborgs Stad utför vi en Ny- och ombyggnad av Påvelundsskolan 7-9 i Västra Frölunda.
Det är en ombyggnad om totalt ca. 5.100 kvm och en tillbyggnad om ca. 6.600 kvm.
Sammanlagt är det fem olika byggnader fördelat på två st om- och tillbyggnad, en ombyggnad och två nybyggnader. En av
byggnaderna ska utföras i KL-trä (korslimmat trä). Utöver detta tillkommer finplanering av skolans utemiljö.

Byggnaderna ska vara färdiga i dec 2025.  I sin helhet ska det vara klart för slutbesiktning senast i juni 2026.

Bildkälla: Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Skårbyskolan, Kungsbacka

Beställare: Kungsbacka kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: december 2021 – juni 2023

Läs mer

För Kungsbacka kommun bygger vi en ny skola i stadsdelen Björkris. Det är en skola för ca. 620 elever i årskurs 6-9. Projektet omfattar också komplementbyggnader, storkök och en fullstor idrottshall. Skolbyggnaden är om ca. 8.600 kvm och idrottshallen om ca. 2.780 kvm.

Östergårdsskolan, Halmstad

Beställare: Halmstad Kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: december 2021 – maj 2025

Läs mer

För Halmstad kommun bygger vi en ny skola om ca.14.000 kvm. En skola för årskurs 4-9 i fyra plan med plats för ca 900 elever med en integrerad fullstor idrottshall med läktare och plats ca 400 personer. I skolan ska det också byggas ett tillagningskök med kapacitet för 2.200 portioner.

Skolan ska vara färdig i maj 2024. Därefter ska vi riva den gamla skolan samt utföra markarbeten som ska vara färdigställda maj 2025.

Januarigatan 14-18, Göteborg

Beställare: Stena Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: augusti 2021 – januari 2023

Läs mer

I Kortedala ska vi för Stena Fastigheter AB utföra en om- och tillbyggnad av ett 10-våningshus med 116 lägenheter där vi ska utföra stambyten (varav vissa lägenheter ska totalrenoveras), inreda vinden till nya lägenheter, fönsterbyten, markarbeten, samt byte av
fasad och renovering av balkonger

Oscars – Marstrand

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: maj 2021 – augusti 2023

Läs mer

Ernst Rosén har sedan 2004 ägt det gamla turisthotellet och nöjespalatset Oscars på Marstrand, vilket revs i början av 2019. Flodéns har byggt upp fastigheterna i ursprungsstil, 6 huskroppar med totalt 22 bostadsrätter.

Kvibergs Is-och Sporthall, Göteborg

Beställare: IOFF, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: våren 2021 – juni 2023

Jungmansgatan 31-33, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: februari 2021 – december 2022

Läs mer

Entreprenaden omfattade badrumsrenovering och stambyte av 112 stycken lägenheter, fönsterbyte och ombyggnation av ventilationen.
95 stycken av de 112 lägenheterna totalrenoverades. Lägenheterna är fördelade på åtta trapphus.
Huset har också byggts på med två våningar, vilka innehåller 38 nya lägenheter.
Under projektets gång har större delen av fasaden renoverats och burspråken har tilläggsisolerats. Även innergården totalrenoverades och likaså garaget. Samtliga balkonger har renoverats och glasats in.

Evakueringsbyggnad – Östra sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: september 2020 – oktober 2022

Läs mer

För Västfastigheter påbörjade vi hösten 2020 arbetet med att bygga Evakueringen på Östra sjukhuset. En vårdmottagning om ca. 7.000 kvm i 8 våningar, varav två våningar är under mark.
I källarplanen finns fem förbindelser via kulvertar till de andra sjukhusbyggnader på området. All in- och utkommande tvätt för hela sjukhuset kommer hanteras via ett av källarplanen. På våningarna ovan mark finns mottagningsrum (endast för dagverksamhet), renrum & administrativa avdelningar mm. Hela huset kommer att certifieras som byggnad Guld.

Varlaskolan i Kungsbacka

Beställare: Kungsbacka kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: mars 2020 – augusti 2022

Valand Kv.7,  Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: mars 2022

Läs mer

I oktober 2020 började vi med bostadsprojektet åt Aranäs. Det är två huskroppar med 4 respektive 5 våningar med 51 lägenheter och 3 lokaler. Lägenheterna är om 1-3,5 r.o.k., alla har balkong eller uteplats. På utsidan har vi iordningsställt med planteringar, sophantering och fin stenläggning.

Annedal, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2022
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en ombyggnad i Annedal. Vi har i 454 lägenheter bytt 3 100 fönster, renoverat balkonger och bytt av tak om 2 600 kvm.

Sjöfartsmuseet, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Klart: feb 2022

Läs mer

För Higab har vi utfört en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Arbetet omfattade en tillbyggnad med ett nytt akvarium under mark i parken framför den gamla museibyggnaden samt en ombyggnad av entréplanet med en ny entré och café. I projektet ingick även nya hissar och trappor, åtgärder för ökad brandsäkerhet, tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö mm. Tillbyggnaden omfattade ca 1300 kvm och ombyggnaden ca 1600 kvm

Sankt Pauligatan / Danska vägen

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: december 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en ombyggnad på St. Pauligatan 6-16, Danska vägen 84 och Danska vägen 86-96. Det omfattade 15 trapphus om 159 lägenheter, varav 72 totalrenoverades och i de resterande utför man stambyte. Arbetena omfattade också vissa fönsterbyten, takrenoveringar och inglasning av balkonger.

Platågatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

Bostadsfastigheten på Platågatan 4 inrymde tidigare 9 lägenheter.
När ombyggnaden var klar i november 2021, så är det totalt 22 lägenheter.
Taket är höjt och vinden inredd med lägenheter. På utsidan har vi byggt ett cykelgarage och utfört en ny markläggning. I källaren byggde vi tvättstuga, miljörum och nya lägenhetsförråd

Prästgårdsängen

Beställare: ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB)
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: oktober 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

I december 2017 påbörjades renoveringen på Prästgårdsängen, den skulle pågå i nästan fyra år och innehålla fyra etapper.
Omfattningen i projektet har varit totalt 454 lägenheter, varav 220 totalrenoveras. Lägenheterna är fördelade i tre huskroppar med totalt
18 trapphus om 8 våningar. Husen inrymmer 2 rok-7 rok i storlek om 50-179 kvm.

Fagerhultsskolan

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

På Sportvägen i Hindås har vi för Härryda kommun byggt en ny skola, Fagerhultssskolan. Skolan är för ca 450 elever i åk 4-9. Arbetet omfattade också en mindre tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Skolbyggnaden omfattar ca 5 700 kvm. 

Wallenstam Arena

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Klart: maj 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Härryda kommun har vi byggt en idrottsanläggning i en del av Mölnlycke Fabriker. Anläggningen är på 6450 kvm och innehåller en matcharena för 2000 personer och träningshall för innebandy, omklädningsrum, cafe samt eventlokal.

Bläseboskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt nya Bläseboskolan i Hjällbo, Göteborg (namnändrat till Lärjeskolan under byggtiden). Skolan är  en F-9 skola för ca 740 elever, inklusive träningssärskola, kulturskola, tillagningskök samt idrottshall. Skolan är ca 10 000 kvm och idrottshallen är ca 4 000 kvm. Idrottshallen var klar augusti 2020 och skolan i mars 2021.

Wieselgrensplatsen

Beställare: Källfelt Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: februari 2021

Läs mer

För Källfelt Byggnads AB har vi utfört en ombyggnad av en hyresfastighet på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Det är totalt 72 lägenheter, fördelade på tre trapphus, som stamrenoverades. I vissa lägenheter utfördes en totalrenovering. Renovering utfördes även i trapphus, källare och vind. Taket lades om och entrépartierna bytas ut. 

Kv 19 Kolla Parkstad

Beställare: Aranäs Fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: februari 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

Från Aranäs Projekt AB har vi byggt Kolla kv 19 i Kungsbacka. Det är 54 lägenheter fördelade på 3 hus, ett 5-våningshus och 2 st 2-våningshus. Mellan huskropparna finns en gårdsmiljö.

STC i Lerum

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: februari 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

I Lerums centrum har vi byggt om en f.d. banklokal till ett gym.
Gymmet om 1.000 kvm i tre våningsplan och i lokalerna ryms salar för pass, fria vikter, gymmaskiner och omklädningsrum.

Svartedalsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juli 2020

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt nya Svartedalsskolan, belägen i närheten av Länsmanstorget i Göteborg. Skolan är om ca. 12 400 kvm och är för elever i årskurs 4-9 samt särskola. Vi har också utfört markarbeten och rivning av befintliga byggnader.

Kruthusgatan

Beställare: TRES (Terminal Real Estate Sweden)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2020

Läs mer

Åt TRES har vi utfört en om- och tillbyggnad om 5.200 kvm av en fastighet på Kruthusgatan i Göteborg. Hyresgäst är PostNord och vårt arbete utfördes parallellt med pågående verksamhet. Inom berörda delar av postterminalen sker huvudsakligen lastning och lossning av olika typer av försändelser. Arbetet påbörjades i januari 2017 och var klart våren 2020.

Karl Gustavsgatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en ombyggnad på Karl Gustavsgatan 53-67 i Göteborg. Omfattningen var åtta trapphus om 155 lägenheter, varav minst 65 lägenheter totalrenoverades och i de resterande utförde man stambyte. Arbetet påbörjades i augusti 2018 och var klart i januari 2020.

Brf Amundö Äng

Beställare: HSB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För HSB har vi på en äng i närheten av Amundön byggt 14 st. flerfamiljshus i två plan med totalt 46 st lägenheter, 2-5 rum & kök,  plus en föreningslägenhet. Husens träfasader är målade i naturnära kulörer; falurött, grönt, brunt och grått och blir ”lantligt moderna” för att harmoniera med kringliggande miljö.

Kungsbacka Stadshus

Beställare: Kungsbacka Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: oktober 2019

Läs mer

För Kungsbacka kommun har vi utfört en ombyggnad av stadshuset i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade 5.500 kvm och det gamla traditionella cellkontoret byggdes om och blev ett aktivitetsbaserat kontor. Byggstarten var i september 2018 och det färdigställdes i oktober 2019.

Björkåsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt den nya Björkåsskolan i Järnbrott. Den nya skolan om 4.500 kvm rymmer 380 elever i årskurserna F-6. I skolan finns även ett tillagningskök för ca 400 portioner/dag. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2017 och skolan stod klar juni 2019.

Kvibergsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har vi i Kviberg byggt en ny skola om ca. 10 000 kvm. Skolan är för årskurs 4-9, ca 720 elever samt en särskola för ca 15 elever. Projektet var en totalentreprenad som startade i maj 2017 och skolan stod klar i maj 2019.

Vittraskolan

Beställare: Ljungkonsult AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2019

Läs mer

För Ljungkonsult AB har vi utfört en om- och tillbyggnad av Vittraskolan i Alingsås. Skolan har fått större och mer ändamålsenliga lokaler, tillbyggnaden är om ca. 1 000 kvm och ombyggnaden är om ca. 2 800 kvm.  Byggstarten var i september 2017 och skolan stod klar under våren 2019.

LA Göteborgs Stift

Beställare: Vasakronan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: december 2018

Läs mer

För Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning i Läppstiftet vid Lilla Bommen i Göteborg. Göteborgs Stift sitter i lokalerna och vi byggde om deras kontor om ca. 2 500 kvm. Ombyggnaden utfördes i två etapper.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2018

Läs mer

För Aranäs utförde vi ytterligare en ombyggnad på Hotell Halland i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade foajé, storkök och konferens.

Mejerigatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2018

Läs mer

För Ernst Rosén har vi på Mejerigatan i Kallebäck renoverat tre trapphus om totalt 75 lägenheter, varav 25 lägenheter har total- renoverats och i de övriga utförts stambyte.

Renrum, Sahlgrenska sjukhus

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Klart: maj 2018

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Sahlgrenska sjukhus utfört en ombyggnad av en renrumsenhet.

Pinchos, Alingsås

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2018

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en hyresgästanpassning på Lilla Torget i Alingsås. Efter färdigställandet har restaurang Pinchos flyttat in.

Porsche Center

Beställare: Castellum Väst AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2017

Läs mer

För Castellum Väst AB har vi på Aminogatan i Mölndal byggt en ny bilhall till Porsche Center. Objektet avser butiksyta och verkstad med därtill hörande kontor och personalutrymmen. Total yta är ca. 3 800 kvm.

Sankt Pauligatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: september 2017

Läs mer

Från Ernst Rosén har vi utfört in -och utvändiga ombyggnadsarbeten på Sankt Pauligatan 20-30 i Göteborg. I uppdraget ingår ombyggnad av badrum och stambyte i 77 lägenheter, varav 52 lägenheter är totalrenoverade. Vi har också bytt samtliga fönster och balkongräcken samt lagt nytt tak.

Thorildskolan, Kungälv

Beställare: Kungälvs kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: augusti 2017 

Läs mer

För Kungälvs kommun har vi utfört vi en om- och tillbyggnad om totalt ca. 9 000 kvm av Thorildskolan i centrala Kungälv. Arbetet utfördes i två olika etapper med stor hänsyn till kvarvarande skolverksamhet.
Etapp 1 omfattade ca. 4 800 kvm och var färdigställd i december 2016.
Etapp 2 omfattade ca. 4 200 kvm och var klar i augusti 2017.

Landskyrkoallén & Nygatan, Alingsås

Beställare: Ante Fastigheter i Alingsås 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Klart: oktober 2017

Läs mer

För Ante Fastigheter i Alingsås AB har vi byggt om en fastighet till 13 nya lägenheter i Landskyrkoallén och Nygatan, Alingsås. Fastigheten fick nytt tak, nya fönster, ny fasad. Lägenheterna 1-4 rok med nya balkonger eller altaner.
Det byggdes också ny tvättstuga, cykelförråd och allmänna utrymmen. På gården byggdes ett miljöhus

Karl Gustavsgatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juli 2017

Läs mer

För Ernst Rosén har vi i två etapper utfört en renovering av tak, fasad, fönster och balkonger som omfattar ca. 90 lägenheter.

Lexit AB

Beställare: Lexit AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2017

Läs mer

I Mölnlycke företagspark har vi utfört en utbyggnad av lager med tillhörande kontor. Ny lageryta om 2.200 kvm och nytt kontor om 750 kvm i två plan.

Nääs Fabriker, Tollered

Beställare: Nääs Fabriker AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2017

Läs mer

Nääs Fabriker är en historisk bruksmiljö som rymmer en framgångsrik hotellverksamhet, butiker och kontorslokaler i natursköna omgivningar i Tollered vid sjön Sävelången. Flodéns har utfört en omfattande ny- och ombyggnation där 24 nya hotellrum samt ytterligare utrymmen för kontor, konferens och bad har tillskapats. I uppdraget ingick även att bygga om den gamla tvättstugan till en delikatessbutik.

Aranäs – Chop Chop

Beställare: Aranäs AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan
Klart: maj 2017

Läs mer

För Aranäs har vi vid Onsala-motet byggt en asiatisk snabbmatsrestaurang om 400 kvm. Det är den första ”Chop Chop” på västkusten.

Balder

Beställare: Fastighets AB Balder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2017

Läs mer

För Fastighets AB Balder har vi utfört en kontorsanpassning på Första Långgatan 28 i Göteborg. Ombyggnaden omfattar 1.600 kvm fördelat på två plan, hyresgäst i lokalen är Smart Eye AB.

Kv. Mullvaden, Mölndal

Beställare: Skandia Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2017

Läs mer

För Skandia Fastigheter har vi i KV. Mullvaden, Mölndal totalrenoverat 23 lägenheter (exkl. badrum), tre tvättstugor och tre föreningslokaler samt byggt tre nya studentlägenheter.

MR-Kamera, Östra sjukhuset – Barnavdelningen

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan
Klart: januari 2017

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhusets barnavdelning utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av ytterligare en MR-Kamera samt ombyggnad av kontorsytor. Vi är stolta över att Västfastigheter återigen valde att samarbeta med Flodéns.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Klart: december 2016

Läs mer

På Åvägen 17 i Göteborg har vi för Higab utfört ytterligare en kontorsanpassning om ca 500 kvm, på plan 2.

(Foto: Higab/Hans Wretling)

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: december 2016

Läs mer

Åt Ernst Rosén har vi utfört en totalrenovering av en förskola på Utlandagatan i Göteborg. Hyresgäst är Lokalförvaltningen.

Lingonvägen, Mölnlycke

Beställare: Förbo
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Klart: oktober 2016

Läs mer

För Förbo har vi under två etapper utfört en fasadrenovering samt ommålning av tre huskroppar på Lingonvägen i Mölnlycke.

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart:  juni 2016

Läs mer

Vi har utfört fasad- samt fönsterbyte, 400 st på Utlandagatan i Göteborg.

MR-Kamera, Östra Sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan
Klart: juni 2016

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhuset utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av 2 st. nya MR-Kameror.

Timmeråsen förskola, Lerum

Beställare: Lerums kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2016

Läs mer

För Lerums kommun har vi utfört  en om- och tillbyggnad av en förskola i närheten av Stamsjön i Lerum. Tillbyggnad om ca 400 kvm samt ny skolgård om ca 2 000 kvm.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2016

Läs mer

För Aranäs har vi utfört en totalrenovering av hotellrum på två våningsplan på Hotell Halland.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Klart: april 2016

Läs mer

Vi har utfört en kontorsanpassning på två våningsplan om totalt ca. 1400 kvm till P-Bolaget i Göteborg.

(Foto: Higab/Hans Wretling)