Projekt

Varlaskolan i Kungsbacka

Beställare: Kungsbacka kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: mars 2020 – juni 2022

Läs mer

För Kungsbacka kommun ska vi på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader för vissa skolsalar ska rivas och skolan ska kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm i 3 plan. En om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal inkluderas i dessa ytor. Därtill ska det byggas en ny idrottshall om ca 2400 kvm.

Evakueringsbyggnad – Östra sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Utförandetid: september 2020 – september 2022

Läs mer

För Västfastigheter ska vi på Östra sjukhuset uppföra en evakueringsbyggnad om ca. 7.000 kvm i 7 plan (inkl. 2 källarplan).
Byggnaden blir permanent och uppförs för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på
Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt.

Sjöfartsmuseet

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad
Utförandetid: januari 2020 – september 2021

Läs mer

För Higab ska vi utföra en om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Arbetet omfattar en tillbyggnad med ett nytt akvarium under mark i parken framför den gamla museibyggnaden samt ombyggnad av entréplanet med en ny entré och café. I projektet ingår även nya hissar och trappor, åtgärder för ökad brandsäkerhet, tillgänglighet, förbättrad arbetsmiljö mm. Tillbyggnaden omfattar ca 1300 kvm och ombyggnaden ca 1600 kvm.

Sankt Pauligatan / Danska vägen

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: januari 2020 – december 2021

Läs mer

För Ernst Rosén AB ska vi utföra en ombyggnad på St. Pauligatan 6-16, Danska vägen 84 och Danska vägen 86-96. Det omfattar 15 trapphus om 159 lägenheter, varav 80 ska totalrenoveras och i de resterande utför man stambyte. Arbetena omfattar också vissa fönsterbyten, takrenoveringar och inglasning av balkonger.

Prästgårdsängen

Beställare: ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB)
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Utförandetid: januari 2018 – december 2019

Läs mer

För ÖBAB (Örgryte Bostads AB & Co KB) har vi fått i uppdrag att utföra en ombyggnad på Prästgårdsängen i Göteborg. Det är en totalentreprenad i samverkan och omfattar fyra trapphus om 96 lägenheter, varav 27 lägenheter ska totalrenoveras och i de resterande utför man stambyte. Arbetet påbörjas i januari 2018, de resterande ca 300 lägenheterna i området ska också renoveras, vilket innebär att vi förhoppningsvis får vara kvar i området till december 2021.

Fagerhultsskolan

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

På Sportvägen i Hindås har vi för Härryda kommun byggt en ny skola, Fagerhultssskolan. Skolan är för ca 450 elever i åk 4-9. Arbetet omfattade också en mindre tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Skolbyggnaden omfattar ca 5 700 kvm. 

Wallenstam Arena

Beställare: Härryda kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Klart: maj 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Härryda kommun har vi byggt en idrottsanläggning i en del av Mölnlycke Fabriker. Anläggningen är på 6450 kvm och innehåller en matcharena för 2000 personer och träningshall för innebandy, omklädningsrum, cafe samt eventlokal.

Bläseboskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt nya Bläseboskolan i Hjällbo, Göteborg (namnändrat till Lärjeskolan under byggtiden). Skolan är  en F-9 skola för ca 740 elever, inklusive träningssärskola, kulturskola, tillagningskök samt idrottshall. Skolan är ca 10 000 kvm och idrottshallen är ca 4 000 kvm. Idrottshallen var klar augusti 2020 och skolan i mars 2021.

Wieselgrensplatsen

Beställare: Källfelt Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: februari 2021

Läs mer

För Källfelt Byggnads AB har vi utfört en ombyggnad av en hyresfastighet på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Det är totalt 72 lägenheter, fördelade på tre trapphus, som stamrenoverades. I vissa lägenheter utfördes en totalrenovering. Renovering utfördes även i trapphus, källare och vind. Taket lades om och entrépartierna bytas ut. 

Kv 19 Kolla Parkstad

Beställare: Aranäs Fastigheter
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: februari 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

Från Aranäs Projekt AB har vi byggt Kolla kv 19 i Kungsbacka. Det är 54 lägenheter fördelade på 3 hus, ett 5-våningshus och 2 st 2-våningshus. Mellan huskropparna finns en gårdsmiljö.

STC i Lerum

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: februari 2021
Leverans med 0 fel vid slutbesiktning

Läs mer

I Lerums centrum har vi byggt om en f.d. banklokal till ett gym.
Gymmet om 1.000 kvm i tre våningsplan och i lokalerna ryms salar för pass, fria vikter, gymmaskiner och omklädningsrum.

Läs mer

Från Aranäs Projekt AB har vi fått i uppdrag att bygga Kolla kv 19 i Kungsbacka. Det är 54 lägenheter fördelade på
3 hus, ett 5-våningshus och 2 st 2-våningshus. Mellan huskropparna skapas en gårdsmiljö.

Svartedalsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: januari 2018- juni 2021

Läs mer

För Lokalförvaltningen ska vi bygga nya Svartedalsskolan, belägen i närheten av Länsmanstorget i Göteborg. Den nya skolan är om ca. 12 400 kvm och är för elever i årskurs 4-9 samt särskola. Skolan ska vara klar i september 2020 och därefter utförs markarbeten och rivning av befintliga byggnader.

Kruthusgatan

Beställare: TRES (Terminal Real Estate Sweden)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2020

Läs mer

Åt TRES har vi utfört en om- och tillbyggnad om 5.200 kvm av en fastighet på Kruthusgatan i Göteborg. Hyresgäst är PostNord och vårt arbete utfördes parallellt med pågående verksamhet. Inom berörda delar av postterminalen sker huvudsakligen lastning och lossning av olika typer av försändelser. Arbetet påbörjades i januari 2017 och var klart våren 2020.

Karl Gustavsgatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en ombyggnad på Karl Gustavsgatan 53-67 i Göteborg. Omfattningen var åtta trapphus om 155 lägenheter, varav minst 65 lägenheter totalrenoverades och i de resterande utförde man stambyte. Arbetet påbörjades i augusti 2018 och var klart i januari 2020.

Brf Amundö Äng

Beställare: HSB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: januari 2020

Läs mer

För HSB har vi på en äng i närheten av Amundön byggt 14 st. flerfamiljshus i två plan med totalt 46 st lägenheter, 2-5 rum & kök,  plus en föreningslägenhet. Husens träfasader är målade i naturnära kulörer; falurött, grönt, brunt och grått och blir ”lantligt moderna” för att harmoniera med kringliggande miljö.

Kungsbacka Stadshus

Beställare: Kungsbacka Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: oktober 2019

Läs mer

För Kungsbacka kommun har vi utfört en ombyggnad av stadshuset i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade 5.500 kvm och det gamla traditionella cellkontoret byggdes om och blev ett aktivitetsbaserat kontor. Byggstarten var i september 2018 och det färdigställdes i oktober 2019.

Björkåsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen har vi byggt den nya Björkåsskolan i Järnbrott. Den nya skolan om 4.500 kvm rymmer 380 elever i årskurserna F-6. I skolan finns även ett tillagningskök för ca 400 portioner/dag. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2017 och skolan stod klar juni 2019.

Kvibergsskolan

Beställare: Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2019

Läs mer

För Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har vi i Kviberg byggt en ny skola om ca. 10 000 kvm. Skolan är för årskurs 4-9, ca 720 elever samt en särskola för ca 15 elever. Projektet var en totalentreprenad som startade i maj 2017 och skolan stod klar i maj 2019.

Vittraskolan

Beställare: Ljungkonsult AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2019

Läs mer

För Ljungkonsult AB har vi utfört en om- och tillbyggnad av Vittraskolan i Alingsås. Skolan har fått större och mer ändamålsenliga lokaler, tillbyggnaden är om ca. 1 000 kvm och ombyggnaden är om ca. 2 800 kvm.  Byggstarten var i september 2017 och skolan stod klar under våren 2019.

LA Göteborgs Stift

Beställare: Vasakronan
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: december 2018

Läs mer

För Vasakronan utförde vi en hyresgästanpassning i Läppstiftet vid Lilla Bommen i Göteborg. Göteborgs Stift sitter i lokalerna och vi byggde om deras kontor om ca. 2 500 kvm. Ombyggnaden utfördes i två etapper.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2018

Läs mer

För Aranäs utförde vi ytterligare en ombyggnad på Hotell Halland i Kungsbacka. Ombyggnaden omfattade foajé, storkök och konferens.

Mejerigatan

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2018

Läs mer

För Ernst Rosén har vi på Mejerigatan i Kallebäck renoverat tre trapphus om totalt 75 lägenheter, varav 25 lägenheter har total- renoverats och i de övriga utförts stambyte.

Renrum, Sahlgrenska sjukhus

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: maj 2018

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Sahlgrenska sjukhus utfört en ombyggnad av en renrumsenhet.

Pinchos, Alingsås

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2018

Läs mer

För Ernst Rosén AB har vi utfört en hyresgästanpassning på Lilla Torget i Alingsås. Efter färdigställandet har restaurang Pinchos flyttat in.

Porsche Center

Beställare: Castellum Väst AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: november 2017

Läs mer

För Castellum Väst AB har vi på Aminogatan i Mölndal byggt en ny bilhall till Porsche Center. Objektet avser butiksyta och verkstad med därtill hörande kontor och personalutrymmen. Total yta är ca. 3 800 kvm.

Sankt Pauligatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: september 2017

Läs mer

Från Ernst Rosén har vi utfört in -och utvändiga ombyggnadsarbeten på Sankt Pauligatan 20-30 i Göteborg. I uppdraget ingår ombyggnad av badrum och stambyte i 77 lägenheter, varav 52 lägenheter är totalrenoverade. Vi har också bytt samtliga fönster och balkongräcken samt lagt nytt tak.

Thorildskolan, Kungälv

Beställare: Kungälvs kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: augusti 2017 

Läs mer

För Kungälvs kommun har vi utfört vi en om- och tillbyggnad om totalt ca. 9 000 kvm av Thorildskolan i centrala Kungälv. Arbetet utfördes i två olika etapper med stor hänsyn till kvarvarande skolverksamhet.
Etapp 1 omfattade ca. 4 800 kvm och var färdigställd i december 2016.
Etapp 2 omfattade ca. 4 200 kvm och var klar i augusti 2017.

Landskyrkoallén, Alingsås

Beställare: Wäst i Alingsås AB
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Klart: augusti 2017

Läs mer

För Wäst i Alingsås AB har vi  byggt om en lokal till 7 nya lägenheter, samt fasad- och takrenovering och fönsterbyte på hela fastigheten.

Karl Gustavsgatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juli 2017

Läs mer

För Ernst Rosén har vi i två etapper utfört en renovering av tak, fasad, fönster och balkonger som omfattar ca. 90 lägenheter.

Lexit AB

Beställare: Lexit AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2017

Läs mer

I Mölnlycke företagspark har vi utfört en utbyggnad av lager med tillhörande kontor. Ny lageryta om 2.200 kvm och nytt kontor om 750 kvm i två plan.

Nääs Fabriker, Tollered

Beställare: Nääs Fabriker AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2017

Läs mer

Nääs Fabriker är en historisk bruksmiljö som rymmer en framgångsrik hotellverksamhet, butiker och kontorslokaler i natursköna omgivningar i Tollered vid sjön Sävelången. Flodéns har utfört en omfattande ny- och ombyggnation där 24 nya hotellrum samt ytterligare utrymmen för kontor, konferens och bad har tillskapats. I uppdraget ingick även att bygga om den gamla tvättstugan till en delikatessbutik.

Aranäs – Chop Chop

Beställare: Aranäs AB
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: maj 2017

Läs mer

För Aranäs har vi vid Onsala-motet byggt en asiatisk snabbmatsrestaurang om 400 kvm. Det är den första ”Chop Chop” på västkusten.

Balder

Beställare: Fastighets AB Balder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: april 2017

Läs mer

För Fastighets AB Balder har vi utfört en kontorsanpassning på Första Långgatan 28 i Göteborg. Ombyggnaden omfattar 1.600 kvm fördelat på två plan, hyresgäst i lokalen är Smart Eye AB.

Kv. Mullvaden, Mölndal

Beställare: Skandia Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: mars 2017

Läs mer

För Skandia Fastigheter har vi i KV. Mullvaden, Mölndal totalrenoverat 23 lägenheter (exkl. badrum), tre tvättstugor och tre föreningslokaler samt byggt tre nya studentlägenheter.

MR-Kamera, Östra sjukhuset – Barnavdelningen

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: januari 2017

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhusets barnavdelning utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av ytterligare en MR-Kamera samt ombyggnad av kontorsytor. Vi är stolta över att Västfastigheter återigen valde att samarbeta med Flodéns.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: december 2016

Läs mer

På Åvägen 17 i Göteborg har vi för Higab utfört ytterligare en kontorsanpassning om ca 500 kvm, på plan 2.

(Foto: Higab/Hans Wretling)

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart: december 2016

Läs mer

Åt Ernst Rosén har vi utfört en totalrenovering av en förskola på Utlandagatan i Göteborg. Hyresgäst är Lokalförvaltningen.

Lingonvägen, Mölnlycke

Beställare: Förbo
Entreprenadform: Generalentreprenad
Klart: oktober 2016

Läs mer

För Förbo har vi under två etapper utfört en fasadrenovering samt ommålning av tre huskroppar på Lingonvägen i Mölnlycke.

Utlandagatan, Göteborg

Beställare: Ernst Rosén
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Klart:  juni 2016

Läs mer

Vi har utfört fasad- samt fönsterbyte, 400 st på Utlandagatan i Göteborg.

MR-Kamera, Östra Sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan
Klart: juni 2016

Läs mer

För Västfastigheter har vi på Östra sjukhuset utfört en om- och tillbyggnad av lokaler för installation av 2 st. nya MR-Kameror.

Timmeråsen förskola, Lerum

Beställare: Lerums kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: juni 2016

Läs mer

För Lerums kommun har vi utfört  en om- och tillbyggnad av en förskola i närheten av Stamsjön i Lerum. Tillbyggnad om ca 400 kvm samt ny skolgård om ca 2 000 kvm.

Hotell Halland, Kungsbacka

Beställare: Aranäs
Entreprenadform: Totalentreprenad
Klart: maj 2016

Läs mer

För Aranäs har vi utfört en totalrenovering av hotellrum på två våningsplan på Hotell Halland.

Åvägen 17, Göteborg

Beställare: Higab
Entreprenadform: Generalentreprenad

Klart: april 2016

Läs mer

Vi har utfört en kontorsanpassning på två våningsplan om totalt ca. 1400 kvm till P-Bolaget i Göteborg.

(Foto: Higab/Hans Wretling)