Flodéns siktar på att samarbeta med 50/50 privata och offentliga kunder, varav merparten är återkommande.

Vi vill som bolag kännetecknas som kompetenta inom komplexa projekt och då företrädesvis inom produktområdena; skola, hälsa och annan offentligt byggnad samt om- och nybyggnation av bostäder och kontor.

Vår målsättning är att inom den kommande treårsperioden omsätta 1.200 MSEK per år och utöka vårt geografiska område till att även innefatta Halland och Bohuslän.

Flodéns ska ha ett tydligt varumärke där alla leveranser kännetecknas av hög servicenivå i hela byggprocessen och en unik kvalitet i slutprodukten.

Företagskulturen helt avgörande för att klara vår fortsatta utveckling. En företagskultur som präglas av Unik leverans och möjligheter för kunder och medarbetare att utvecklas.