Tingberget, Kungsbacka

Bostadsområdet på Tingberget i Kungsbacka byggdes för 60 år sedan och det är nu dags för renovering. Arbetet kommer utföras etappvis inom området och vi har från Aranäs AB fått förtroendet att utföra den första etappen. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som alla 36 lägenheter ska totalrenoveras, utöver detta ska fem nya lägenheter tillskapas.

Arbetet påbörjas i mars 2023 och ska vara klart jan 2024.

Related Posts

Leave a Comment