Bläseboskolan

För Lokalförvaltningen ska vi bygga nya Bläseboskolan i Hjällbo, Göteborg. Skolan ska utformas som en F-9 skola för ca 650 elever, inklusive träningssärskola, kulturskola samt idrottshall. I projektet ingår ett tillagningskök som utöver den nya skolans behov ska dimensioneras för att klara det utskick som idag görs från Hjällboskolans kök. Skolan är ca 10 000 kvm och idrottshallen är ca 4 000 kvm. Idrottshallen ska vara klar i maj 2020 och skolan i januari 2021.

Related Posts

Leave a Comment