Utbyggnad för Lexit AB

I Mölnlycke företagspark utför vi på uppdrag av ett tryckeriföretag, Lexit AB, en utbyggnad av lager med tillhörande kontor. Ny lageryta om 2.200 kvm och nytt kontor om 750 kvm i två plan.
Arbetena påbörjas i oktober 2016 och ska vara klara i maj 2017.

Related Posts

Leave a Comment