Finansiell information

Flodéns årsredovisning för 2016 är fastställd och registrerad hos Bolagsverket.

Omsättningen för 2016 uppgick till 305,6 Mkr vilket är en stark tillväxt jämfört med 62,9 Mkr i omsättning för 2015. Resultat efter finansiella poster blev 9,3 Mkr och även det är en avsevärd förbättring från föregående år. Företaget har god likviditet och soliditet.

Flodéns har nu UC 5 i kreditvärdighet och AAA rating.

Orderstocken var vid årsskiftet 281 Mkr med tyngdpunkt på entreprenader som genomförs 2017 och består till en tredjedel av samverkansentreprenader.

Under inledningen av 2017 har ytterligare projekt erhållits som innebär att projekt i order har utökats med 250 Mkr. Porsche Center i Mölndal för Castellum samt Kvibergsskolan för Lokalförvaltningen i Göteborg står för den största delen av volymen erhållna projekt under året. Detta innebär att orderstocken i början av mars 2017 är 475 Mkr.

Med hjälp av våra medarbetares engagemang och vilja har vi lyckats utveckla vår pågående verksamhet och samtidigt skapat en trygghet för framtiden.

Vid eventuella frågor och ytterligare information kontakta Ingela Qvarford, ekonomiansvarig, telefon 0734-23 53 93 eller mail ingela.qvarford@flodens.se

Related Posts

Leave a Comment