Nya Certifikat – Kvalité, miljö och arbetsmiljö

Efter en väl genomförd externrevision i mars 2017 kan vi konstatera att vi haft en lyckad övergång till nya ISO 9001:2015 och nya ISO 14001:2015. I samband med revisonen har vi även förnyat OHSAS 18001:2007.

Under 2016 påbörjade vi arbetet med övergången till de nya standarderna för ISO 9001 och ISO 14001. De nya standarderna ställer hårdare krav på risk-, intressent- och omvärldsanalys. Det är även tydligare krav på processorientering samt att få in livscykelperspektivet i miljöarbetet.

Våra nya certifikat är ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning.

Related Posts

Leave a Comment