Kruthusgatan

Vi utför åt TRES en om- och tillbyggnad om ca 5.200 kvm av en fastighet på Kruthusgatan i Göteborg. Hyresgäst är PostNord och vårt arbete utförs parallellt med pågående verksamhet. Inom berörda delar av postterminalen sker huvudsakligen lastning och lossning av olika typer av försändelser. Projektet är en totalentreprenad, arbetat påbörjades i januari 2017 och ska vara klart våren 2019.

Related Posts

Leave a Comment