Johan Eriksson blir arbetande styrelseordförande i Flodéns

Parallellt med arbetet som VD i Ernst Rosén har Johan Eriksson den 1 oktober uppdraget som arbetande styrelseordförande i Flodéns. Johan känner en stor trygghet hos Flodéns medarbetare och styrelse, där samtliga personer är involverade och engagerade i både framtagande och genomförande av företagets strategier.

Peter Gustafsson går från tjänsten som VD till arbetschef på Flodéns, för att arbeta närmare kunder och medarbetare i projekten.

Peter Gustafsson tillträder tjänsten som arbetschef den 1 oktober, vilket ligger helt i linje Peters egna önskemål samt Flodéns strategi som även fortsatt riktar sig mot återkommande kunder och komplexa projekt.

Flodéns har sedan Peter tillträdde som VD 2017 utvecklats på ett enastående sätt och vi är glada för att han vill fortsätta att arbeta i företaget.

Johan Eriksson har ett starkt stöd från hela Flodéns styrelse och kommer som arbetande styrelseordförande vara delaktig i att både fastställa beslut och se till att de genomförs.

Vi fortsätter att bygga ett företag med en stark och kulturbärande organisation som ständigt vill förbättra kompetensen – för att leverera en service och kvalitet som är i toppklass till våra kunder. Det innebär att alla medarbetare har möjlighet att utvecklas inom företaget och att nya kompetenser kommer att tillföras.

Styrelsen i Flodén Byggnads AB

Related Posts

Leave a Comment