Kvalitet och samarbete skapar kontinuitet och långsiktighet

Under 2019 har vi höjt kompetensnivån genom hela kedjan och förbättrat servicenivån, vilket gör att kunder och leverantörer återkommer samt att nya aktörer och framtida medarbetare blir nyfikna på oss. Vi är ett företag med människor som gillar att tävla – under 2019 vann vi 90 % av de upphandlingar vi deltog i.
En anledning till den höga träffsäkerheten är att vi involverar våra medarbetare och samarbetspartners under hela processen. Tilltänkt platsledning deltar i anbudsförfarandet och jobbar sedan vidare med projektets genomförande.

Tillsammans med våra kunder och partners strävar vi alltid efter att ha en trevlig resa mot målet och att inblandade parter är riktigt stolta när jobbet är klart. Vi kämpar och vi vinner tillsammans. Det skapar kvalitet i leveransen till slutbesiktning som i sin tur skapar lönsamhet vilket gör att vi kan jobba långsiktigt.

60 % av Flodéns entreprenader som slutbesiktigades 2019 var felfria till besiktningsdagen.

Den absolut viktigaste anledningen till vår positiva utveckling är våra medarbetare och lagkänslan vi tillsammans skapar. Våra värderingar är inte bara ord på en vägg, de är vår kompass i vardagen. Kan du identifiera dig i våra värderingar så kommer du trivas med att jobba för Flodéns. På vår resa till Zell am See deltog och bidrog samtliga till att tydliggöra nuläge och förväntningar på framtiden.

”Utmaningar är inget hinder, det är en drivkraft” Citat från medarbetare under företagsresan till Zell am See

Vi gillar att utmana oss själva och jag är övertygad om att det är en förutsättning för att ha kul på jobbet och i slutändandan skapa en framgångsrik verksamhet. Komplexa projekt utvecklar både företag och grupper. Komplexiteten kan ligga i allt ifrån utmaningen att leva upp till förväntningar som finns på ett uppmärksammat projekt som Sjöfartsmuséet till att kontinuerligt våga satsa på projekt som delvis innehåller nya byggnadstekniska moment och aktiviteter.

Under 2020 fortsätter vi att stärka plattformen för Flodéns framtida resa. Genom att fortsätta utvecklas i harmoni och med långsiktighet är jag övertygad om att vi kan vara med och bidra till ett ännu bättre samhälle.

Flodén Byggnads AB

Johan Eriksson
styrelseordförande

Johan Eriksson
Styrelseordförande

Flerårsöversikt

  2017 2018 2019
Nettoomsättning i Mkr 441,7 525,8 785,7
Tillväxt i % av nettoomsättning 44,6 19,0 49,4
Rörelseresultat (EBIT) i Mkr 17,8 26,8 47,9
Antal anställda 51 61 69

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Rörelsemarginal

  • Rörelsemarginal, %.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar


Nettoomsättning

= %

Nettoomsättning och Orderstock

  • Nettoomsättning, Mkr
  • Orderstock, Mkr

Nettoomsättning
Total omsättning
– lämnade rabatter, moms och annan skatt direkt kopplad till omsättningen

Orderstock
Inkomna men inte fakturerade eller levererade order vid varje årsskifte

Soliditet och avkastning på eget kapital

  • Soliditet, %
  • Avkastning på eget kapital, %

Soliditet

Justerat eget kapital


Totalt kapital

= %

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat


Justerat eget kapital

= %

Skuldsättningsgrad

  • Skuldsättningsgrad, ggr.

Skuldsättningsgrad

Justerade skulder


Justerat eget kapital

= %

Fördelning projekt

Nybyggnation av skolor/utbildningslokaler
Nybyggnation av flerfamiljshus
Ombyggnation (ROT) av flerfamiljshus
Ombyggnation av offentliga lokaler

Orderstockens fördelning

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata kunder
Offentliga kunder

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper