Ett näst intill felfritt år

Komplexa projekt som utvecklar medarbetarna

Flodéns har haft en väldigt stark utveckling de senaste åren. Omsättningen har stadigt ökat med god lönsamhet. Idag är vi sjuttio medarbetare som alla är engagerade i många spännande byggprojekt. Målsättningen är att vara förstahandsvalet när det ska byggas skolor, när lägenheter ska ROT-renoveras och när det är aktuellt med ombyggnationer av offentliga lokaler, kontorsmiljöer och sjukhus. Under 2021 har Flodéns haft en fortsatt stark orderingång, ett starkt rörelseresultat och inte minst en väldigt hög kvalitet i leveranserna. Och det är ingen överdrift, åtta av nio leveranser hade noll fel vid slutbesiktningen.

Under året färdigställde och levererade Flodéns entreprenader i form av nybyggnationer av skolor och bostäder, ombyggnationer av offentliga fastigheter samt renovering av 500 lägenheter. Allt till ett värde som överstiger en miljard. Åtta av nio projekt levererades med noll fel vid slutbesiktningen.

Genom att ta in nya komplexa entreprenader och utöka den geografiska marknaden utvecklas såväl företaget som medarbetarna. Ett framgångsrikt exempel är projektet Östergårdsskolan för Halmstad kommun. En helt ny skola på 14 200 kvadratmeter med plats för 900 elever i årskurserna 4–9 och en integrerad sporthall med läktare för 400 personer.

Överlämningar av högsta kvalitet har fått stort genomslag i företagets NKI-mätningar. Via externa enkäter beskriver kunderna att de är oerhört nöjda över samarbetet och leveranserna från Flodéns. Som en följd har också själva projektresultaten förbättrats jämfört med 2020.

De goda resultaten bygger på ett engagerat arbete från både medarbetare och samarbetspartners. Tack vare att medarbetarna alltid involveras i verksamheten har hög kvalitet och lönsamhet blivit en betydande del av Flodéns företagskultur.

Under inledningen av året tecknades ett entreprenadkontrakt med Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg om att uppföra Kvibergs is- och sporthall. Kontraktssumman uppgår till 220 mkr. Byggnadens limträkonstruktion och komplicerade geotekniska förhållanden är ingredienser som gör projektet komplext. Komplexa projekt höjer kompetensen hos våra medarbetare och utvecklar företaget.

Så länge vi söker möjligheter kommer vi att fortsätta flytta gränser. Under första halvåret 2021 har vi varit drabbade av covid-19 på ett flertal projekt och trots detta har framdriften fortskridit enligt plan. Tack vare våra medarbetares hjälpsamhet och flexibilitet har företaget lyckats med att se möjligheter och flyttat gränser som genererar det bästa delårsresultatet som Flodéns någonsin har presenterat.

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning tkr

869 340

855 118

785 310

525 822

441 685

Rörelseresultat (EBIT tkr)

52 935

46 081

47 906

26 879

17 800

Resultat efter finansiella poster i % av omsättningen

6,1

5,4

6,1

5,1

4,0

Balansomslutning tkr

304 874

294 132

237 614

209 459

123 559

Skuldsättningsgrad (ggr)

1,4

1,9

2,1

3,4

3,5

Soliditet %

41,7

34,0

31,8

23,0

22,1

Orderstock tkr

1 244 320

1 176 897

1 015 525

1 075 017

943 454

Antal anställda

65

70

69

61

51

Flodéns kommer att söka nya möjligheter och ser fram emot att fortsätta flytta gränser även under 2022.

Flodén Byggnads AB

Johan Eriksson
VD

Nyckeltal

Håll över diagrammen för att se definitionen av nyckeltalen.

Fördelning projekt

Nybyggnation skola och idrott
Ombyggnation flerfamiljshus
Ombyggnation verksamhetslokaler
Nybyggnation flerfamiljshus

Orderstockens produktområden

Orderstockens fördelning i % mellan olika projekttyper

Kundmix

Privata kunder
Offentliga kunder

Orderstockens kundmix

Orderstockens fördelning i % mellan olika kundgrupper